Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 

Geodezyjne wsparcie inwestycji:
  • Sporządzanie map do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej
  • Pomiary sytuacyjno – wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników
  • Tyczenie obiektów budowlanych i pomiary realizacyjne
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Obsługa geodezyjno – prawna
  • Podziały nieruchomości (działek ewidencyjnych) na terenach zurbanizowanych i terenach rolnych
  • Wznowienie znaków granicznych nieruchomości i rozgraniczenie
  • Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
  • Badanie stanu prawnego nieruchomości
  • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Pośrednictwo kupna i sprzedaży nieruchomości